Loading...
Share this Job

Kongsberg Automotive provides world-class products to the global vehicle industry. Our products enhance the driving experience, making it safer, more comfortable and sustainable. With revenues of approx. EUR 1.1 billion and approximately 11.500 employees in 19 countries, Kongsberg Automotive is truly a global supplier. The company is headquartered in Zürich, Switzerland and has more than 25 production facilities worldwide. The product portfolio includes seat comfort systems, driver and motion control systems, fluid assemblies, and industrial driver interface products developed for global vehicle manufacturers.

Production Supervisor

Location: 

Koluszki, PL, 95-040

Country/Region:  PL

Kluczowe zadania, obowiązki i obszary odpowiedzialności:

 • Zarządzanie podległą jednostką / działem tak, aby założone cele dla tego stanowiska zostały osiągnięte;
 • Odpowiedzialność za planowanie zatrudnienia zgodnie z oczekiwaniami klienta w obrębie działu / jednostki;
 • Kompleksowe planowanie produkcji w zarządzanym dziale / jednostce;
 • Odpowiedzialność za ciągły wzrost produkcji uzależniony od wymagań i instrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności ze standardami jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardami ochrony środowiska;
 • Odpowiedzialność za optymalizację procesów, metod pracy i specyfikacji;
 • Skuteczne wdrażanie “najlepszych praktyk” w podległym dziale / jednostce;
 • Odpowiedzialność za realizację założonych celów, wdrażanie projektów i innych zleconych działań;
 • Odpowiedzialność za przygotowanie propozycji rocznego budżetu dla podległego działu / jednostki produkcji;
 • Koordynowanie działań inżynierów procesu, inżynierów jakości, przedstawicieli działów logistyki i utrzymania ruchu,  związanych z podległą jednostką w kontekście rozwiązywania pojawiających się problemów, procesu ciągłego usprawniania oraz w sytuacjach nagłych.
 • Nadzorowanie zgodności z korporacyjnymi procesami i procedurami, celami oraz standardami jakości; 
 • Monitorowanie problemów związanych z produktami, procesami i systemem jakości,  oraz weryfikacja czy / na ile podjęte działania i zastosowane środki okazują się skuteczne;
 • Inne zadania wynikające z poleceń i instrukcji przełożonego, spójne z zadaniami pracownika na stanowisku managerskim;
 • Pełnienie roli kierownika zmiany: koordynowanie wszystkich działań w fabryce w przypadku sytuacji awaryjnych (bezpieczeństwo, jakość, awaria maszyny); zgłasza przełożonym wszelkie odstępstwa w zarządzaniu produkcją;
 • Wszystkie zadania związane z tym stanowiskiem muszą być wykonywane spójnie z zasadami bezpieczeństwa
  i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i standardów ochrony środowiska.

Wymagania (profil kandydata):

 • Wykształcenie – poziom minimum:
 • Średnie (zawodowe) lub wyższe na kierunku technicznym (wydział mechaniczny, inżynierii przemysłowej, elektryczny) lub przynajmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.

Znajomość języków obcych:

 • Angielski zaawansowany (w mowie i piśmie) – poziom B2.

Wymagania niezbębne:

 • Doświadczenie w obszarze inżynierii i w przemyśle automotive – minimum 5 lat;
 • Szef działu lub inne stanowisko kierownicze w przemyśle automotive – minimum 2 lata.

We want your integrity, accountability, creativity and teamwork mindset and skills

In Kongsberg Automotive we embrace diversity within our workforce. We make recruiting decisions based on experience and skills and pride ourselves on having a strong culture of leadership, diversity and inclusiveness.

We aim to employ the world’s brightest minds, providing a limitless pool of ideas and opportunities, who will incorporate our core values within their work. We believe in hiring talented people of varied backgrounds, experiences and styles and offer an unlimited contract within a dynamic and international environment with prospects for personal growth.

Welcome to an outstanding career in Kongsberg Automotive!


Keywords: 
Application Id:  1495
Posting date::  Sep 13, 2021